Kişisel Verilerin Korunması

ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Son güncelleme tarihi: [25]/[01]/[2021]

Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“Annebar” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://www.g-besin.com/ internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yiziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket) olarak kişisel
verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak
ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü
kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun
olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun
tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve
mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafindan verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler,
bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecralari, mobil uygulamalar ve benzeri
vasitalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve
hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek Kişisel verileriniz
işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çagrı merkezimizi veya internet sayfamızı
kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiginizde, Şirketimizin düzenledigi
eğitim, seminer veya organizasyonlara katildiginizda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan Kişisel verileriniz,  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandirmak için gerekli çalismaların iş birimlerimiz tarafından yapilması, Şirketimiz
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin begeni, kullanim aliskanliklari ve ihtiyaçlarina
göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş iliskisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafindan yürütülen iletişime yönelik
idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonlarin fiziksel güvenliğini ve denetimini saglamak, is
ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalisanlari) degerlendirme süreçleri, hukuki uyum
süreci, mali isler v.b.), Şirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi ve
Şirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri isleme sartlari ve amaçlari dahilinde
islenecektir.
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan Kişisel verileriniz;  Şirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandirmak için gerekli çalismalarin is birimlerimiz tarafindan yapilmasi, Şirketimiz
tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin begeni, kullanim aliskanliklari ve ihtiyaçlarina
göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,  Şirketimizin ve Şirketimizle is iliskisi içerisinde olan
kisilerin hukuki ve ticari güvenliginin temini (Şirketimiz tarafindan yürütülen iletisime yönelik
idari operasyonlar, Sirkete ait lokasyonlarin fiziksel güvenligini ve denetimini saglamak, is
ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) degerlendirme süreçleri, hukuki uyum
süreci, mali isler v.b.), Şirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi ile

Şirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesinin temini amaçlariyla is
ortaklarimiza, tedarikçilerimize, hissedarlarimiza, kanunen yetkili kamu kurumlari ve özel
kisilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel veri isleme sartlari ve
amaçlari çerçevesinde aktarilabilecektir.
3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen
amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini
eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple
toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarıniza iliskin taleplerinizi, isbu Aydinlatma Metni’nde asagida
düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteligine göre
talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandiracaktir. Ancak, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafindan belirlenen tarifedeki
ücret alinacaktir. Bu kapsamda Kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmedigini ögrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna iliskin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini
ögrenme,
Yurt içinde veya yurt disinda Kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapilan islemin Kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde Kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin Kişisel verilerin aktarildigi üçüncü
kisilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykiri olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen

ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı Elektronik posta yoluyla [email protected]
adresine veya
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Cessas Plaza 2. Blok NO: 4/10 Ümraniye /
İstanbul, Türkiye adresine göndererek iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir
kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda
bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri
değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen
hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ
Gizlilik Politikamız
1. Giriş
Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ( “ANNEBAR” veya “Şirket”)
olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel
ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz.
İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi www.g-
besin.com (“Sitemiz”) üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında Sitemizi
ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve
ikincil mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu
Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.
2. Politika’nın Kapsamı
ANNEBAR olarak yönettiğimiz Sitemize erişiminiz sırasında topladığımız verilerinizin gizliliği ve
güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır.
3. Kişisel Verilerin Korunması
3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
ANNEBAR tarafından kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri aşağıda sayılan genel ilkelere uygun
olarak gerçekleştirilmektedir:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizi tarafınızdan istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda
sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanıyoruz. Bu amaçlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere
şu şekilde detaylandırılabilir:
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satın alım, üretim, pazarlama, satış, ve satış sonrası destek hizmetlerinin
yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep / şikayetlerin takibi
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi

KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sıfatı ile
Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı,
kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler
olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden
kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla
hazırladığımız Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Ayrıca; Şirketimiz kişisel verileri saklama ve imha işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası
oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında

gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin
saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki
ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden
itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek
olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya
mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde
veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile
verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu
nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen
sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz
gerçekleştirilemeyecektir.

Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon)
depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Bu vesileyle
internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler
elde edilebilmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı
inceleyebilirsiniz.

5. Kredi Kartı Güvenliği

www.g-besin.com uluslararası güvenlik standartlarına uygun ödeme altyapısını kullanmaktadır.
Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets
Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği
onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Ayrıca kredi kartı verileri bakımından Kartlı Ödeme
Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları (PCI DSS) uygulanarak güvenlik önlemleri alınmaktadır.
3D Güvenli Ödeme; internet üzerinden yapılan kredi ve banka kartı işlemleri için ek bir güvenlik
katmanı olarak tasarlanmış protokoldur.
Bu protokolde alışveriş yapan kişi www.g-besin.com üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemini
gerçekleştirmek için seçimini yaptığında kredi kartına tanımlı olan telefon numarasına ilgili banka
tarafından bir şifre gönderilir. Gönderilen bu şifre tek kullanımlıktır ve bu nedenle başka bir zamanda
kullanılamaz. İşlem ancak kişi bankadan cep telefonuna gelen kodu girdiğinde onaylanır.

6. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Sitemiz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir (Pazaryeri mağazalarımız vb.). Bu
gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı
sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu
sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel
verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı
öneririz.

7. Politika’nın Güncellenmesi
İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.
Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi
tavsiye etmekteyiz.

8. Bize Ulaşın
İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya
şikayetlerinizi;
Elektronik posta yoluyla [email protected] adresine veya 0850 888 86 49 nolu Whatsapp
hattımıza iletebilirsiniz.
ÇEREZ POLİTİKAMIZ
Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ( “ANNEBAR” veya “Şirket”) olarak,
kullanıcılarımızın hizmetlerimizden ve ürünlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını
sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
İşbu Çerez Politikamız (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi www.g-besin.com
(“Sitemiz”)de ziyaretçilere ve üyelerimize kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Sitemiz içinde analitik
faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla kullanılan
Çerezlerin nasıl yönetilebileceği, değiştirilebileceğini hususlarını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna
depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular
tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler
konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini
ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:

• Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır.
Sitemiz çerezleri, Şirketimiz tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Şirketimiz ile iş
birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
• Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri ziyaretçinin Sitemizi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı
olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
• Kullanım amaçlarına göre, Sitemizde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam
çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
• Sitemizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek
amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:
o Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu
nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda
saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.
o Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli
grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı
olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla
bilgi için www.adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Sitemizde Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
• Sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, ANNEBAR
üyelerinin, çantasındaki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin
Sitemiz’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
• Sitemizi analiz etmek ve Sitemizin performansını arttırmak. Örneğin, Sitemizin üzerinde
çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Sitemizi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna
göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Sitemizin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Sitemiz üzerinden
üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Sitemizi ziyaret eden ziyaretçinin daha
sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin
görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
ANNEBAR, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son
derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Sitemizin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler
konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin
çeşitli fonksiyon ve özelliklerin çalışmayabileceğini bildirmek isteriz.
Sitemiz ’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki
gibidir:
• Ziyaretçiler, Sitemizi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin
tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa,
tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının

sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı
Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan
tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya
https://www.aboutcookies.org/adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin,
ziyaretçinin Sitemize erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
• Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
• Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
• Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online
Choices üzerinden yönetilebilir.
• Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü
kullanılabilir.

ANNEBAR, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle
ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

 
   
   
   

 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

 

Çerez

Açıklama

_ga (expiration time: 2 years)

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler üretmek için kullanılacak tekil bir id kaydeder. Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. (g-besin.com)

_gat_UA-55588621-2 (expiration time: 1 day)

Google Analytics tarafından istek oranını düşürmek için kullanılır. (g-besin.com)

_gid (expiration time: 1 day)

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler üretmek için kullanılacak tekil bir id kaydeder. (g-besin.com)

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu   kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] ve/veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Müşteri Aydınlatma Metni

ANNEBAR GIDA TEKSTİL LOJİSTİK PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“Annebar” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.g-besin.com/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinde yer alan Annebar Gıda Tekstil Lojistik Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Annebar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenebilecektir:

 • Annebar ürün ve hizmetlerinin (“Ürün ve Hizmet”) sunulması;
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi;
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz; Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Annebar’a ait web siteleri ve mobil uygulamalardaki  çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda takip edilmektedir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] ve/veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR